Νομική Υπηρεσία
Τηλέφωνο: 210-3639881, 210-3639782
Fax: 210-3625769

Πληροφορίες: Νομικός Σύμβουλος
Μαρία-Μαγδαληνή Τσίπρα