Γραμματεία
Διεύθυνση:
Ακαδημίας 20
Αθήνα
10671

Τηλέφωνο: 210 3639881, 210 3639782
Fax: 210 3625769

Πληροφορίες: Υπάλληλοι γραμματείας ΠΟΕΣΥ
Νίκος Σκόκος
Ευαγγελία Τόλη
Τασούλα Αρέθα
Ώρες λειτουργίας 9-3