Φύλου

Σε συνεργασία με αντίστοιχες επιτροπές Ενώσεων και Ομοσπονδιών του Εξωτερικού η επιτροπή Φύλου, ερευνά τις συνθήκες εργασίας των γυναικών στα ΜΜΕ και προτείνει μορφές δράσης,  όταν πληροφορείται περιστατικά παραβίασης των δικαιωμάτων.

 

 Εργασίες Εκτύπωση E-mail

Υπό Κατασκευή

 
Μέλη Εκτύπωση E-mail

Φωκιανίδης Τάσος

Συνοδινός Νίκος

Σπηλιοπούλου Νέλλη

Βότσκαρης Γιώργος

Θεοδωρακάκος Κυριάκος