Ασφαλιστικού, Εργασιακών Σχέσεων

Οι διαρκείς αλλαγές στις συνθήκες εργασίας και ασφάλισης των δημοσιογράφων  σε συνδυασμό με τις  τεχνολογικές εξελίξεις και την αλλαγή των εταιρικών μορφών στα ΜΜΕ, είναι το αντικείμενο αυτής της  επιτροπής.Εργασίες Εκτύπωση E-mail

Υπό Κατασκευή

 
Μέλη Εκτύπωση E-mail

Σιούλας Γιάννης

Βότσκαρης Γιώργος

Σταθακόπουλος Μιχάλης

Πέτρου Γιώργος

Σπυριδωνίδης Βαγγέλης